roger.haddad@liberalerna.se 08-786 58 98

Presstjänsten

Tel: 070-854 90 20 (endast media och ej sms)

Om Roger

Riksdagsledamot

Ordförande Liberalerna Västmanland

 

Vilka är dina 3 prioriterade lokala frågor i riksdagsvalet 2018?

Mina tre prioriterade frågor är skola, integration och trygghet.

 

SKOLA

VÄSTMANLANDS SKOLRESULTAT SKA UPP I TOPP! Kunskap ger alla barn möjligheten att uppnå sina drömmar, även om starten i livet ser olika ut. Läraren är helt avgörande för att höja kvaliteten och resultaten i skolan. Elever måste få stöd och undervisning för att klara grund- och gymnasieskolan.

VI VILL ATT:

• Lärarlönerna ska höjas.

• Arbetet för bättre arbetsro ska prioriteras.

• Antalet lärare med behörighet och rätt ämnesbehörighet ökar.

 

INTEGRATION

SVENSKA SPRÅKET ÄR NYCKELN TILL EN GOD INTEGRATION! Invandringen har berikat Sverige genom århundraden. Nyanlända ska släppas in i samhället på riktigt, lära sig språket, jobba och bli en del av ett Sverige som växer och utvecklas. För att fler nyanlända snabbare ska komma i arbete måste vi erbjuda vuxenutbildning, yrkesutbildning och samhällsinformation.

VÅR POLITIK:

• Krav på heldagsverksamhet för att förhindra utanförskap och arbetslöshet.

• Gör det billigare och enklare att anställa och inför inträdesjobb.

• Ställ krav på närvaro inom SFI för ekonomiskt stöd.

• Obligatorisk språkförskola för nyanlända barn.

 

TRYGGHET

VERKLIG FRIHET KRÄVER TRYGGHET. Vi vill återupprätta polisnärvaron i hela Västmanland. Antalet poliser som arbetar administrativt har ökat kraftigt och poliserna i yttre tjänst har blivit färre. För att öka tryggheten och stoppa kriminalitet måste polisens förmåga förstärkas. När du behöver hjälp av polisen i Västmanland ska du kunna lita på att du får det.

VÅR POLITIK:

• Liberalerna vill höja polislönerna med 4000 kr i månaden för alla poliser.

• Vi vill se fler poliser, i yttre tjänst, närmare medborgarna, i hela Västmanland.

• Renodla polisens arbetsuppgifter.

• Sverige ska ha minst 25 000 poliser.

• Inför en beredskapspolis på 5 000 personer.

• Det tar tid att utbilda fler poliser. Minst 2 000 fler ordningsvakter ska anställas.

 

Om du har frågor om liberal politik är du välkommen att höra av dig till mig!

Roger Haddad

 

Följ Roger:

Hemsida

Facebook

Twitter