Om Helena

Oppositionsråd i Region Västmanland

Vice ordförande för Liberalerna i Västmanland

 

Varför är du liberal?

Jag är liberal för att jag vill att varje människa ska få chansen att leva ett liv som hon eller han själv får bestämma om! Det kan låta som en självklarhet, men det är det inte om man som jag har en medfödd funktionsnedsättning.

 

Vilka är dina 3 viktigaste frågor i valet 2018?

SJUKVÅRDENS TRE VIKTIGASTE OCH STÖRSTA UTMANINGAR: För oss är det viktigt att du som patient ska få vård av hög kvalitet oavsett var i länet du bor och du ska på ett enkelt sätt kunna få kontakt med vården när du behöver den.

DÄRFÖR ÄR VÅRDENS VIKTIGASTE, MEN OCKSÅ STÖRSTA, UTMANINGAR ATT:

• Korta köerna till vården.

• Du kan träffa din läkare när du behöver.

• Barn och unga med psykisk ohälsa inte ska behöva vänta på vård.

 

ATT KORTA KÖERNA TILL VÅRDEN är en av de viktigaste frågorna för sjukvården. Väntetiden är för lång och många lider medan de väntar. Det vill vi ändra på! Vi behöver fler händer i vården och se till att Region Västmanland blir en attraktiv arbetsgivare.

VI FÖRESLÅR:

• Förbättra arbetsvillkoren för sjuksköterskor och undersköterskor.

• Införa vårdbiträden igen.

• Fasa ut beroendet av hyrpersonal.

 

VI VILL ATT DU SKA FÅ VÄLJA DIN EGEN LÄKARE. Vi tror att det är särskilt viktigt för dig som har ett långvarigt och återkommande behov av vård. Då är det extra viktigt att kunna ha en förtroendefylld relation till sin läkare.

LIBERALERNA VILL:

• Att du som patient kan välja din läkare.

• Införa fast läkarkontakt på vårdcentralen.

• Att du ska få nära vård oavsett var du bor.

 

BARN OCH UNGA MED PSYKISK OHÄLSA får vänta alltför länge på vård och behandling på barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Det är oacceptabelt! BUP måste kunna erbjuda alla som behöver vård i tid.

LIBERALERNA VILL:

• Korta köerna till BUP.

• Att BUP ger nära vård till barn och unga.

• Inrätta ett barn- och ungdomspsykiatriskt centrum.

 

Liberalerna ger dig nära vård och vård på dina villkor!

 

Nuvarande politiska uppdrag

Organisation
Uppdrag
Period
Regionstyrelsen Ledamot 2014-10-15 – 2018-10-14
Regionfullmäktige Ledamot 2014-10-15 – 2018-10-14
Regionens valberedning Ledamot 2014-10-15 – 2018-10-14
Krisledningsnämnden Ledamot 2014-10-15 – 2018-10-14
Gemensam nämnd för samverkan mellan Landstinget Sörmland och Region Västmanland Ersättare 2015-01-01 – 2018-12-31
Demokratiberedningen Ledamot 2014-10-15 – 2018-10-14

 

Följ Helena:

Facebook