Om Helena

Vice ordförande för Liberalerna i Västmanland

Politiska uppdrag

Organisation
Uppdrag
Period
Regionstyrelsen Ledamot 2014-10-15 – 2018-10-14
Regionfullmäktige Ledamot 2014-10-15 – 2018-10-14
Regionens valberedning Ledamot 2014-10-15 – 2018-10-14
Krisledningsnämnden Ledamot 2014-10-15 – 2018-10-14
Gemensam nämnd för samverkan mellan Landstinget Sörmland och Region Västmanland Ersättare 2015-01-01 – 2018-12-31
Demokratiberedningen Ledamot 2014-10-15 – 2018-10-14

Plats 1 på Liberalerna Västmanlands valsedel 2018

Följ Helena:

Facebook