Bedömningarna hos myndigheter, i kommuner och i domstolar blivit mer restriktiva. Nu har regeringen gått ett steg längre, genom att ge direkta instruktioner till Försäkringskassan att strama åt ytterligare. I regleringsbrevet för 2016 skriver regeringen: ”Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen”

I budgetpropositionen 2017 fortsätter regeringen aktivt att dra ner på assistansen genom att ytterligare sänka budgetkontot.

Vi märker en stor oro hos personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga idag, en oro över att förlora sina personliga assistenter och sin frihet.

LSS och möjligheten till personlig assistans var ett stort framsteg i arbetet för full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättningar. LSS är ingen ”tycka-synd-om-lag” eller en möjlighet för stat och kommuner att vara ”snälla”.

 Det är en lag som i grunden handlar om mänskliga rättigheter. Personlig assistans innebär självbestämmande istället för omhändertagande.

Det är sant att personlig assistans är en stor post i statens budget. Den ger samtidigt mycket tillbaka.

Det viktigaste är förstås sådant som inte går att mäta i pengar, som att fler får möjlighet till ett värdigt liv. Möjlighet att leva, inte bara överleva.

Men den innebär också att personer med assistans kan arbeta och betala skatt, och att deras anhöriga kan delta fullt ut på arbetsmarknaden. Därutöver är yrket som personlig assistent ett vanligt första jobb, och en bra väg in på arbetsmarknaden.

Liberalerna tar strid för LSS, den största frihetsreformen i svensk historia för personer som lever med funktionsnedsättning. Regeringen ska inte göra neddragningar på dem som allra mest behöver stöd.

Liberalerna avsätter en miljard kronor mer än regeringen i budgeten för att värna den personliga assistansen.

BENGT ELIASSON (L), RIKSDAGSLEDAMOT, FUNKTIONSHINDERPOLITISK TALESPERSON,
ROGER HADDAD (L), RIKSDAGSLEDAMOT,
JENNY BOSTRÖM (L), GRUPPLEDARE LIBERALERNA VÄSTERÅS

Debattartikel publicerad i VLT 25/9 och även på Rogers blogg.