Allians för Västmanland (M, L, C, KD) presenterade 29 maj sin budget för Region Västmanland med sikte på kortare vårdköer och minskad onödig tid för patienter på sjukhusen. I Allians för Västmanlands plan och budget 2018-2020 möts regionens utmaningar med ledorden tillgänglighet, valfrihet och hållbarhet.

Allians för Västmanlands gruppledare Tomas Högström (M), Birgitta Andersson (C), Helena Hagberg (L) och Malin Gabrielsson (KD) presenterar sin budget på pressträff 29 maj (foto: Moderaterna Västmanland).

 

– Rätt vård inom rätt tid är en förutsättning för att Region Västmanland ska klara sitt uppdrag. Därför föreslår vi en skärpning av vårdgarantin samt ett stimulanspaket med 15 kömiljoner som ska minska patienternas väntan och öka regionens tillgänglighet, säger Alliansens gruppledare Tomas Högström (M), Helena Hagberg (L), Birgitta Andersson (C) och Malin Gabrielsson (KD).

Den skärpta vårdgarantin innebär vård inom 0, 7, 40 respektive 60 dagar. Kontakt med vårdcentral ska kunna ske samma dag och läkarbesök på vårdcentral ska göras inom sju dagar. Besök i specialistvård ska ske inom 40 dagar och åtgärd/behandling inom 60 dagar.

Allians för Västmanland vill även att regionen tar ett helhetsgrepp för de patienter som ofta är flergångsbesökare i vården och därmed får spendera onödigt lång tid på olika vårdavdelningar.

– Avsaknaden av korttidsplatser i länet får till följd att många patienter blir kvar i onödan på sjukhusen, samma patienter är även återkommande i många fall. Allians för Västmanland avsätter därför 10 miljoner kronor för att utöka samverkan mellan mobila team och kommunerna för att motverka återinläggningar och erbjuda mer vård i hemmet. Lyckade exempel finns i Skaraborg och i Enköping, säger Tomas Högström (M), Helena Hagberg (L), Birgitta Andersson (C) och Malin Gabrielsson (KD).

Allians för Västmanland vill även sätta fart på digitaliseringen av regionen och hela länet, ett område som varit åsidosatt och nedprioriterat av det rödgröna styret av regionen.

– Digitaliseringen kan hjälpa regionen att göra mer för fler, men med samma eller rentav minskade resurser. Men då krävs ett digitalt ledarskap och satsningar som möjliggör detta, därför sätter vi i vår budget fokus på att utveckla digitala vårdkontakter samt att regionen ska ta en ledande roll för ökad digitalisering och bredbandsutbyggnad i hela länet, säger Tomas Högström (M), Helena Hagberg (L), Birgitta Andersson (C) och Malin Gabrielsson (KD).