I en motion till regionfullmäktige föreslår Liberalerna att ett sprututbytesprogram införs i Västmanland. 

– Skälen är flera, det främsta är att begränsa spridningsrisken av HIV och Hepatit B och C, eftersom missbrukare slipper byta sprutor med varandra. En stor vinst är att sjukvården att får kontakt med några av samhällets mest utsatta personer, säger Helena Hagberg (L), oppositionsråd för Liberalerna i Region Västmanland.

Spruta och kanyl i förpackning.

I Skåne har ett sprututbytesprogram funnits sedan länge. Flera andra närliggande landsting och regioner har tagit beslut om att införa sprututbytesprogram. Sedan januari 2015 rekommenderar Folkhälsomyndigheten att landstingen inför sprututbytesprogram [1].

– Missbruk kommer alltid att finnas i vår samhällsbild och det är på tiden att personer med missbruksproblem betraktas som människor i behov av hjälp. Sprututbytesprogrammet är till för att hålla dessa personer så friska som möjligt och att se till att de får hjälp att bryta sitt missbruk den dag de bestämmer sig för att sluta, säger Helena Hagberg (L), oppositionsråd för Liberalerna i Region Västmanland.

– Vi måste se till att trösklarna in till vården är så låga som möjligt. Den som blir smittad av hiv eller hepatit c kostar samhället mycket pengar. Så det handlar också om att se till att skattepengar hamnar rätt. Sprututbytesprogram är win-win, avslutar Helena Hagberg (L), oppositionsråd för Liberalerna i Region Västmanland.

Läs hela motionen: Motion om att införa ett sprutbytesprogram

Länkar

[1] https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2015/januari/sprutbyte-minskar-risken-for-smitta/