“Det många tar för givet, som att vända sig i sängen när man vill, bjuda hem kompisar på middag, plugga, jobba, klia sig på ryggen, gå ut på promenad var nu möjligt för mig. Äntligen kunde jag leva livet så som jag själv ville” så beskriver Maria sin glädje när hon beviljades insatsen personlig assistans.

Det var en av de viktigaste delarna i LSS-reformen som drevs igenom 94 av dåvarande socialminister Bengt Westerberg från Liberalerna. Men på senare tid har allt fler fått se den friheten beskäras.

I media har vi kunnat läsa om tragedier som drabbar barn, unga och vuxna med omfattande funktionsnedsättningar när dom nekas personlig assistans.

Vi i Liberalerna tar strid mot detta! Regeringen med Åsa Regner och Stefan Löfven i spetsen påstår då att vi bara försöker skrämmas.

Regeringens uppdrag till Försäkringskassan är ”bidra till att bryta utvecklingen av antalet assistenttimmar”. Det är svårt att tolka det på något annat sätt än som en direkt order om skära ner i assistans. Den ordern har också lett till att en person om dagen har fått sin assistans indragen. Det är helt oacceptabelt

I dag tolkas reglerna så snålt att det får absurda konsekvenser. Den som behöver matas för att kunna äta kan få assistans för det, men den som får sin mat genom en slang i magen får däremot sin assistens indragen.

Den som behöver två assistenter när hen riskerar att kvävas av svåra hostattacker, beviljas extra assistans för det i totalt tjugo minuter om dagen, eftersom varje enskild hostattack ju är så kort.

Regeringen har makten att förtydliga lagar och regler om de tolkas alltför snålt. Men I själva verket har den socialdemokratiskt ledda regeringen nu gjort precis tvärtom, och drivit på för ytterligare kostnadsminskningar.

När stat och kommun vill sänka sina kostnader blir konsekvensen att ansvaret vältras över på anhöriga. Men det leder också till ökade kostnader. Till exempel kan inte anhöriga jobba lika mycket när de måste hjälpa sina nära och kära. Tiden som nära anhörig måste rycka in som obetald personlig assistent har nästan fördubblats under senaste året. I regeringens soppa finns bara förlorare.

Förtroendet för assistansreformen måste återställas och oron bland alla dom som behöver assistans måste skingras.

Redan nu måste regeringens direktiv till Försäkringskassan ändras. Det duger inte att vänta med det till nästa år som minister Åsa Regnér har föreslagit. Människor lider nu!

Ofta hör man regeringen prata om att fusket inom LSS är stort. Det stämmer inte. Och i så fall har man en märklig strategi för att komma åt fusket – genom att straffa alla. Det är skurkar som ska jagas, inte minuter hos personer med behov.

Den nu pågående LSS-utredningen måste få nya direktiv. Det behövs en grundlig översyn för att modernisera LSS och insatsen personlig assistans med fokus på att ge goda levnadsvillkor, självständighet och delaktighet.

Liberalerna har som enda parti avsatt extra pengar, 1 miljard, i budgeten för att återupprätta och även stärka den personliga assistansen. LSS är den största frihetsreformen i svensk historia för personer med omfattande funktionsnedsättningar. Möjligheten att få personlig assistans var och är en av de viktigaste inslagen i reformen.

LSS är en stor post i statens budget, men ger också mycket tillbaka. Det viktigaste är naturligtvis sådant som inte går att mäta i pengar – ett värdigt liv för de allra mest utsatta. Personer med assistans kan arbeta och betala skatt och deras anhöriga kan också fullt ut delta på arbetsmarknaden.

Jag heter Helena Hagberg, jag är liberal och vi i Liberalerna vet att LSS handlar om frihet. Det handlar om att ge människor möjligheten att leva, inte bara överleva – därför vill vi satsa på LSS!