Pressmeddelande från Liberalerna i Region Västmanland, 2017-02-22

Helena Hagberg
Helena Hagberg

På regionfullmäktige igår debatterades nedläggningen av NEP-teamet inom Barn- och ungdomspsykiatrin som hanterat barn och unga med komplexa problem inom autism och adhd spektrat.

– Majoriteten lyckas inte svara på hur de ska säkerställa att dessa barn och ungdomar faktiskt ska få den hjälp de behöver. Jag har haft många kontakter med både barnen och deras föräldrar och det är många som vittnar om att det är först när de fått komma till NEP som de faktiskt fått hjälp. Dessa blir nu tillbakaskickade till den öppna barn- och ungdomspsykiatrin där erfarenheterna sedan tidigare varit att de bara blivit runtskickade och inte fått hjälp. Det är tydligt att de är de svagaste och mest utsatta som kommer drabbas hårdast av detta beslut, säger Helena Hagberg, regionråd i opposition.

Under februari 2016 fick NEP ett bredare uppdrag där de skulle ta emot även patienter från första besöket, för att se vilken typ av problematik barnen har. Dessutom togs möjligheten bort för teamet att skicka tillbaka patienter som inte passade in i målgruppen för NEP.

– Vi anser att det hade varit bättre att jobba för att NEP skulle få tillbaka sitt tidigare uppdrag där de var en specialistverksamhet som tog hand om de barn och ungdomar med komplexa problem. Vi vädjar till majoriteten att omvärdera beslutet, säger Helena Hagberg, regionråd i opposition.

– Efter en lång och stundom hård debatt erkände i alla fall till slut både ansvarigt regionråd Hans Jansson och regionstyrelsens ordförande Denise Norström att de inte hade varit informerade om nedläggningen och att de ska föra en diskussion om fortsättningen i ärendet. För de drabbade barnen och familjernas skull får vi verkligen hoppas att det stämmer och att det blir ett omtag, avslutar Helena Hagberg, regionråd i opposition.