Västerås

Bäckby och Bäckbyskolan är värt att kämpa för!

Liberalerna i Västerås är besviken på de styrande partierna (S, KD, C och Mp) som vill lägga ner skolan till hösten

För det första vill Liberalerna i Västerås ha en nystart med en ny skolledning. Det behövs en rektor som tror på skolan och kan utveckla den. Bäckbyskolan kan inte ha en rektor som tycker det bästa alternativet är en nedläggning. Sedan vill vi öppna för möjligheten att Bäckbyskolan blir en friskola, att se över om någon är villig att ta över driften.

Bäckby är ett så kallat tungt socioekonomiskt område med hög arbetslös och många vuxna som har låg utbildning. Till detta kommer att på Bäckby bor många nyanlända. Där måste man göra extrasatsningar på det svenska språket i skolan. Därför förslår vi att det ska finnas två lärare i klasserna, ett så kallat tvålärarsystem. Och dessa lärare ska vara stans främsta pedagoger. Då kan en lönehöjning på 2.000-5.000 kronor mer i månaden vara motiverad. Högre löner och två lärare i varje klass. Det kan göra Bäckbyskolan till en attraktiv skola igen – både för personal och elever.

Det finns konkreta förslag på att bygga fler bostäder nära Bäckby centrum där skolan ligger. Torget ska byggas om och dessutom diskuteras det att flytta ut viss kommunal verksamhet till området. Därför tycker vi att det är märkligt att den politiska majoriteten pratar om att lägga ner skolan. Det finns skolor som har ännu sämre ekonomi än Bäckbyskolan, så just argumentet om dålig ekonomi kan inte vara avgörande.

I dag rymmer skolan både mellanstadium och högstadium. Det kan bli så att enbart högstadiet läggs ner men även det vore förödande för stadsdelen. Vad händer då med till exempel biblioteket? En stor del av besökarna där är ungdomar från skolan.

Vi kommer alltid att ha några områden i stan där det är lite tuffare än på andra håll. Men vi kan inte bara överge dem. Det är därför vi Liberalerna i Västerås, har kommit med förslag på hur man kan göra Bäckbyskolan attraktiv igen. Vi ska satsa på Bäckbyskolan istället för att lägga ner den.

Roger Haddad (L) ledamot i Västerås kommunfullmäktige i VLT den 7 mars 2017

Majoriteten i grundskolenämnden anklagar oss i Liberalerna för att ha svängt i frågan om Bäckbyskolan och att vi som Liberalernas representanter i grundskolenämnden skulle ha blivit överkörda av Roger Haddad.

Inget kan vara mer fel. Vi har varken svängt eller blivit överkörda.

I Grundskolenämnden har vi endast tagit ställning till en utredning av Bäckbyskolans framtid. Där gjorde vi även ett tilläggsyrkande om att utreda andra skolor, med likartade utmaningar, vilket dock röstades ner av majoriteten.

Vi har efter beslutet om utredning lyft frågan om Bäckbyskolans framtid till Liberalernas partigrupp som tog en tydlig och gemensam ställning i frågan: Vi måste kunna göra Bäckbyskolan attraktiv igen.

Roger Haddad har sedan, för partiets räkning fört fram denna åsikt som vi till fullo stödjer. Majoritetens försök att insinuera splittring i Liberalerna är alltså inget annat än ett ont förtal helt utan grund.

Liberalerna kräver en nystart för Bäckbyskolan. Vi vill att Bäckbyskolan ska leva kvar och har konstruktiva och realistiska svar på hur detta ska ske.

Vi vill se en satsning genom att införa tvålärarsystem och höja lärarlönerna för att locka fler behöriga lärare att vilja jobba på Bäckbyskolan.

Vi vill göra Bäckbyskolan attraktiv igen och är övertygade om att skolan spelar en central roll i arbetet med att skapa ett tryggt Bäckby. Vi tror helt enkelt att Bäckby och Bäckbyskolan är värt att kämpa för.

Jenny Boström (L) andre vice ordförande i grundskolenämnden

Anna Lundberg (L) ersättare i grundskolenämnden

Västerås

Förskolesituationen i Västerås är (fortfarande) ohållbar

Idag har Västerås rekordlång kö till förskolan. De som sökt plats i förskolan får inte besked om placeringar, personalens sjukskrivningstal ökar, vikariesituationen är ansträngd och över 50 förskollärartjänster i Västerås har inte kunnat tillsättas med behörig personal.

Att vi redan i november har svårt att hitta platser i förskolan till alla barn som sökt plats och samtidigt har en ansträngd personalsituation med ökade sjukskrivningstal, är väldigt oroande. Våren har inte ens börjat och innan sommaren ska många barn placeras i förskolan. Hur ser det ut i mars om vi redan nu har överfulla barngrupper?

Västerås har bra förskolor men de grundläggande behoven med platser, lagom stora barngrupper och personal måste tillgodoses.

Lönerna för förskollärare i Västerås måste höjas för att kunna rekrytera personal med den kompetensen som behövs. Nu ligger Västerås ungefär 3 000 kronor under närliggande kommuner i ingångslön för förskollärare. Då är det inte konstigt att man har svårt att rekrytera.

Jag vet att personal och chefer sliter med att få ihop vardagen och det är vårt ansvar som politiker att ge dem förutsättningar för att lyckas.

Personalens utbildning och ledarskapet är viktiga faktorer för kvaliteten på våra förskolor. Men vi som politiker måste ta vårt ansvar som arbetsgivare och huvudman och verksamheten rimliga förutsättningar för att utföra sitt arbete.

Vi måste fatta beslut som löser den akuta bristen på förskoleplatser, arbeta för att höja lönenivån för förskollärare samt utveckla ett kompetensutvecklingsprogram för den personal som vill vidareutbilda sig till förskollärare och framför allt tillsätta mer resurser till förskolan. Det gör Liberalerna i sin budget med satsningar både på kompetensutveckling och på lönesatsningar, totalt 3,5 miljoner kronor mer än majoriteten.

Dessutom har vi sagt nej till en del andra satsningar i nämnden till förmån för verksamheten. Grunden måste få mer resurser innan vi lägger till det där lilla extra. Det är dags för majoriteten, att satsa på förskolan och ökade löner för förskollärare.

Läs också: Fel satsa pengar på politikerresa

Anna Lundberg (L) ledamot i förskolenämnden

Västerås

När ska äldrenämnden i Västerås sluta att bryta mot lagen?

Majoriteten i äldrenämnden, under ledning av S och KD, har beslutat att de som inte accepterar det andra erbjudandet om plats på äldreboende ska ”få sitt biståndsbeslut omprövat”. I klartext: flytta ut till den stadsdel där kommunen bestämmer att du ska bo, annars slängs du ur kön!

Liberalerna kommer att kämpa med näbbar och klor för att detta frihetsfientliga beslut från äldrenämnden ändras.

Det är ingen nyhet att äldreomsorgen i Västerås är i kris. I VLT har vi kunnat läsa om långa köer till äldreboenden och hemtjänstpersonal som tvingas kissa i skogen för att hinna runt till alla äldre.

Från Liberalerna har vi gång på gång framfört kritik och ställt frågor kring dessa missförhållanden.  Även allmänheten, som Gunnar Björklund, har framfört likartad kritik. Men svaren från S-styrets ledande äldrepolitiker lyser oftast med sin frånvaro.

Eftersom vi anser att både vi och allmänheten har rätt att få svar, upprepar vi våra frågor till Solveig Nilsson (S) och Elisabeth Wäneskog (KD), ordförande och vice ordförande i Äldrenämnden:

• Sedan många år är det tydligt att platsbristen på äldreboendena förvärras. Ändå har det inte initierats ett enda nytt bygge av äldreboende i Västerås sedan S tog makten 2010. Tvärtom har S-styret stängt ett välfungerande äldreboende, Gude, år 2015 – just det år när bristsituationen exploderade. Varför har majoriteten agerat så?

• Äldrenämndens majoritet (S+MP+C+KD) har valt att kraftigt minska friheten för de äldre att välja till vilket äldreboende man vill flytta. I efterhand har vi förstått att Västerås stads jurister tydligt hade gett rådet att inte införa den nya regeln.

Socialstyrelsen är också tydlig med att regeln är olaglig. Men när Äldrenämnden skulle besluta om den nya regeln i juni undanhölls ledamöterna denna information. Varför fanns informationen från juristerna och Socialstyrelsen inte med i underlaget inför Äldrenämndens beslut?

• Äldrenämndens majoritet har försvarat sitt olagliga beslut med att flera andra kommuner också infört dessa begräsningar i valfriheten. Den 11 januari frågade vi Solveig Nilsson och Elisabeth Wäneskog i VLT vilka dessa kommuner är. Vi upprepade frågan ansikte mot ansikte i fullmäktige den 2 februari. Hittills har Nilsson och Wäneskog vägrat svara. Vi upprepar nu frågan igen – vilka andra kommuner avses?

• Alla viktiga beslut som avser äldre ska tas upp till diskussion i Kommunala pensionärsrådet (KPR) innan avgörande. Men brådskan att införa begränsningarna i valfriheten för äldre var så stor att äldrenämndens majoritet struntade i KPR. Varför?

• När kommer de olagliga reglerna som begränsar äldres möjlighet att välja äldreboende att tas bort?

Vi kommer att upprepa dessa frågor tills vi får ordentliga svar. Hittills har tystnad varit S-styrets strategi, men det duger inte.

Jesper Brandberg (L) oppositionsråd

Bengt-Åke Nilsson (L) ledamot i äldrenämnden

Västmanland

Barnen drabbas när NEP läggs ner

Pressmeddelande från Liberalerna i Region Västmanland, 2017-02-22

Helena Hagberg

Helena Hagberg

På regionfullmäktige igår debatterades nedläggningen av NEP-teamet inom Barn- och ungdomspsykiatrin som hanterat barn och unga med komplexa problem inom autism och adhd spektrat.

– Majoriteten lyckas inte svara på hur de ska säkerställa att dessa barn och ungdomar faktiskt ska få den hjälp de behöver. Jag har haft många kontakter med både barnen och deras föräldrar och det är många som vittnar om att det är först när de fått komma till NEP som de faktiskt fått hjälp. Dessa blir nu tillbakaskickade till den öppna barn- och ungdomspsykiatrin där erfarenheterna sedan tidigare varit att de bara blivit runtskickade och inte fått hjälp. Det är tydligt att de är de svagaste och mest utsatta som kommer drabbas hårdast av detta beslut, säger Helena Hagberg, regionråd i opposition.

Under februari 2016 fick NEP ett bredare uppdrag där de skulle ta emot även patienter från första besöket, för att se vilken typ av problematik barnen har. Dessutom togs möjligheten bort för teamet att skicka tillbaka patienter som inte passade in i målgruppen för NEP.

– Vi anser att det hade varit bättre att jobba för att NEP skulle få tillbaka sitt tidigare uppdrag där de var en specialistverksamhet som tog hand om de barn och ungdomar med komplexa problem. Vi vädjar till majoriteten att omvärdera beslutet, säger Helena Hagberg, regionråd i opposition.

– Efter en lång och stundom hård debatt erkände i alla fall till slut både ansvarigt regionråd Hans Jansson och regionstyrelsens ordförande Denise Norström att de inte hade varit informerade om nedläggningen och att de ska föra en diskussion om fortsättningen i ärendet. För de drabbade barnen och familjernas skull får vi verkligen hoppas att det stämmer och att det blir ett omtag, avslutar Helena Hagberg, regionråd i opposition.

Västerås

Kräver att könsseparata badtider upphör

Västerås kommunala bad har sedan några år tillbaka tillämpat könsdelade badtider, ett direkt misslyckande när det kommer till jämställdhet och integration. Vi kan inte acceptera att Västerås stad hänvisar kvinnor till separata utrymmen och således tar bort hennes rätt att vistas i offentliga utrymmen på samma villkor som män. Detta är synnerligt oacceptabelt då man hänvisat till religiösa och kulturella skäl.

Till Västerås kommunfullmäktige

Motion om könsseparerade badtider i kommunens verksamheter

Sedan några år tillbaka tillämpar de skattefinansierade, kommunala baden i Västerås en ordning att skilda badtider erbjuds kvinnor. Frågan har under hösten 2016 uppmärksammats på nytt och Liberalerna har efterfrågat besked av kommunledningen utan tydligt svar. Inte heller har det gått att härleda denna riktlinje till ett politiskt beslut från ansvarig nämnd, Nämnden för idrott och friluftsliv i Västerås.

Arbetet för jämställdhet och integration i samhället är centrala delar för Liberalerna och frågor vi stridit för länge. Därför är det ett direkt misslyckande om kvinnor inte känner sig trygga i att kunna besöka de kommunala baden under ordinarie tid. Men i detta ärende har det även framkommit rent religiösa skäl till varför kvinnor inte tillåts bada tillsammans med andra och i synnerhet när män eller pojkar också finns i verksamheten.

Västerås stads badverksamheter kan inte ge efter för en sådan ordning med hänsyn till religiösa faktorer. De kommunala baden som drivs av Förvaltningen för Stöd, Fritid och Entreprenad, ska vara tillgängliga och öppna för alla invånare i staden, oavsett bakgrund, ålder och kön. Mot bakgrund av att verksamheterna idag faktiskt anpassat sin verksamhet för att erbjuda kvinnor separata badtider är det angeläget att reglerna ändras för att förbjuda detta.

Jag yrkar därför att Västerås kommunfullmäktige beslutar;

att Västerås stad inför ett förbud för könsseparerade badtider inom de offentligt finansierade baden.

Västerås den 29 november 2016,

Roger Haddad (L)

Västerås

Biblioteken är allas eller ingens


Kommunstyrelsens ordförande i Västerås, Anders Teljebäck (S), talar gärna om att samhället ska flytta fram positionerna i utsatta stadsdelar. Anders Teljebäck talar vackert. Men gör sedan precis tvärtom. Detta visar Expressen med all önskvärd tydlighet i ett stort reportage på kultursidorna den 20 december.

Bakgrunden är dyster. Skadegörelse, hot och maktdemonstrationer har uppenbarligen blivit vanliga på biblioteken på Bäckby och Råby. Personalen beskriver i media sin rädsla. Universitetsutbildade bibliotekarier tvingas jobba som amatörordningsvakter.

Häromveckan hotade de att inte jobba alls. Då valde bibliotekschef Niclas Lindberg och kulturdirektör Anders Lerner att stänga biblioteken på ”riskfyllda tider”. Att skaffa annan personal som kan upprätthålla ordningen – till exempel vakter – tycks inte ha fallit biblioteks- och kulturdirektörerna in. Inte heller den politiska ledningen tycks tänka i dessa banor. (Annat var det när stadshusentrén drabbades av hot för ett år sedan. Sedan dess har en vakt stått posterad där på heltid.)

Hur har utvecklingen på biblioteken kunnat gå så här långt? Varför sattes inte stödresurser in i tid? Varför portades inte bråkmakarna? Varför stöttades inte bibliotekarierna i sin arbetsmiljö innan krisen var ett faktum?

Lindberg och Lerner säger att det inte ”känns rätt” med vakter. Marita Öberg Molin (S), ordförande i Kulturnämnden, nickar tyst bifall. Nu talar trojkan svävande om att jobba med ”uppsökande verksamhet” och bokbussar istället. Tanken tycks vara att ha biblioteket öppet när ungdomarna är i skolan. Och att sedan stänga. Med andra ord är planen att undvika bråk genom att ha stängt när behovet av öppethållandet är som störst.

För Liberalerna är biblioteken inte bara en hörnsten i kulturpolitiken. De är en hörnsten i demokratibygget; i vårt mer än sekellånga projekt att med bildning och upplysning omskapa ett av världens fattigaste länder till ett av världens rikaste – både i materiell och i andlig mening.

Biblioteken möjliggjorde klass- och bildningsresor när ståndssamhället avskaffades och demokratin infördes. De utgjorde en fristad – ett andningshål – för hundratusentals svenskar, för vilka hemmet av olika skäl var för trångt. På biblioteken kunde man läsa, tänka, andas. Besöka världen från en fåtölj.

I dag, i Västerås, breder trångboddheten ut sig. Vi läser om flyktingbarn som bor i treor tillsammans med uppåt 15 personer. I ett sådant hem kan man sova och äta. Knappast mer.I socialnämndens utredningar möter jag många flyktingbarn som uppger att de vill bli läkare, forskare, poliser, sjuksköterskor eller lärare. Många har föräldrar som knappt gått i skolan. Dessa familjer saknar ofta tidningsprenumeration. Nyhetsmaterial som nyss var gratis på nätet blir nu snabbt avgiftsbelagt.

Så skapas kunskapsmässiga klyftor.

Så skapas ekonomiska klyftor.

Så skapas kulturella klyftor.

Och så skapas – och vidmakthålls – klassamhället.

Biblioteken kunde vara vårt motmedel. Vårt bålverk.

På biblioteken kunde dessa barn och ungdomar få läsa exklusiva tidskrifter på kommunens bekostnad. På biblioteken kunde Dagens Nyheter, Dagens industri, Aftonbladet och VLT vara tillgängliga på nätet, trots att alla dessa titlar numera kräver webbabonnemang.

På biblioteket kunde läxan göras. Och en stunds ro sökas från småsyskonens skrik.

På biblioteket kunde i hemlighet information sökas om den där sjukdomen man inte vågar fråga skolsköterskan om.

Jag skriver ”kunde”. För detta är långtifrån verklighet idag.

Bibliotekschefen Lindberg mäts och utvärderas bland annat på antalet besökare och antalet ”kontakter”. Ett sätt att skapa många – och ibland nya – kontakter är att ge sig ut i skolklasser och på servicehus. Uppsökande verksamhet, kallas det. Personalen låser biblioteken, tar böckerna under armen och ger sig ut bland folk. Men vad händer med själva mötesplatsen som sådan? Vad händer med fristaden, farkosten för frihetsresan?

Under de senaste decennierna har antalet offentliga inomhusmiljöer minskat kraftigt. Tågstationer, bussväntrum, skolfoajéer, stadshusentréer och vårdreceptioner har omstöpts av privatisering, rationalisering och yteffektivisering. Utplåpnats, låsts eller krympts. Ett paradexempel är Uppsalas nya tågstation där S och M tillsammans avskaffat i stort sett samtliga sittplatser i den shoppingarkad som återstår av väntrummet. Vill du vänta på tåget får du vackert betala någon av caféinnehavarna för en stol. Utvecklingen i Västerås är likartad.

Nu återstår biblioteken.

Och här går min röda linje.

Biblioteken är allas och ingens. Neutrala och offentliga.

Anspråkslösa tempel för bildning, vetenskap, konst och humanism.

Att banta och stänga dem är fel väg. Att få fler människor att hitta till dem är lovvärt. Men om detta är målet med uppsökande verksamhet så underlättas det inte av färre bibliotek eller minskade öppettider. Istället föreslår jag fler bibliotek och mera öppettider. Låt sju filialer bli åtta och sedan nio! Öka med söndagsöppet!

Behövs mer resurser till detta så låt oss tillföra resurser. Bibliotek är integration på riktigt – i ordets djupare bemärkelse; verktyg för klassutjämning och bildning. Låt oss flytta fram samhällets positioner i verkligheten istället för att bara prata om att göra det.

Jesper Brandberg (L), Oppositionsråd